Odpowiedz na pytania, abyśmy przedstawili Ci produkty, które odpowiadają Twoim potrzebom i wymaganiom.

Codzienność nie zawsze zaskakuje pozytywnie, a wypadki zdarzają się także aktywnym sportowo. Ubezpieczenia UNIQA to mozliwość zabezpieczenia się przed nieprzewidzianymi zdarzeniami podczas wydarzenia sportowego oraz doskonałe zabezpieczenie Twojego startu.

Odpowiedz na 3 pytania

Czy interesuje Cię ubezpieczenie, w ramach którego będziesz mógł uzyskać zwrot kosztów rehabilitacji, w przypadku doznania urazu ciała lub złamania kości podczas zawodów?

Czy interesuje Cię ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku, które mogą się zdarzyć podczas zawodów?

Czy interesuje Cię ubezpieczenie zwrotu kosztów biletu w przypadku braku możliwości uczestnictwa w zawodach?