Kontakt

Telefon: 509 046 286
Ubezpieczenia dla aktywnych sp. z o.o.
Stanisława Leszczyńskiego 4/29, 50-078 Wrocław
Rachunek bankowy: 20 1050 1575 1000 0090 3180 4991