Odpowiedz na pytania, abyśmy przedstawili Ci produkty, które odpowiadają Twoim potrzebom i wymaganiom.

Codzienność nie zawsze zaskakuje pozytywnie, a wypadki zdarzają się także sportowcom. Ubezpieczenia UNIQA proponujemy zarówno amatorom, jak i wyczynowcom.

Odpowiedz na 3 pytania

Czy interesuje Cię ubezpieczenie, w ramach którego będziesz mógł uzyskać zwrot kosztów rehabilitacji, w przypadku doznania urazu ciała lub złamania kości podczas treningu?

Czy interesuje Cię ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku, które mogą się zdarzyć podczas treningu?

Czy interesuje Cię ubezpieczenie, które pokryje koszty wyrządzonej przez Ciebie szkody podczas amatorskiego uprawiania sportu?